click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Ifølge planlovens § 11a, stk. 1, nr. 17 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at landskaber kan dokumentere landets geologiske udvikling op gennem tiden og illustrere de geologiske processer. Udpegninger af geologiske bevaringsværdier og tilhørende retningslinjer i regionplanen skal fastholdes i kommuneplanen. Derudover skal kommunen tage stilling til, om der findes lokale geologiske bevaringsværdier, der skal sikres vis planlægningen.

Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark
By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort og en beskrivelse af værdifulde geologiske områder i Danmark. De udpegede områder indgår i kommuneplanen som nationale og regionale geologiske interesseområder. På bilagssiden kan du se beskrivelser af de lokale, regionale og nationale geologiske interesseområder, der er beliggende helt eller delvist indenfor kommunens grænser.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.