click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Lavbundsområder er lavtliggende områder, drænede enge/moser og afvandede søer, ofte anvendes landbrugsmæssigt. Hvis den tekniske afvanding af arealerne ophører, f.eks. ved at fjerne dræn/grøfter og stoppe pumper, kan vandstanden i områderne stige til et naturligt niveau og derved skabe vådområder. Vådområder omfatter såvel permanent våde arealer (søer) som periodevist våde arealer (våde enge og moser).

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er at bevare eksisterende vådområder indenfor lavbundsarealerne og sikre muligheden for at skabe nye vådområder gennem vandstandshævning.

Vådområder har mange fordele, idet de renser vandmiljøet for næringsstoffer, skaber vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og reducerer udledningen af drivhusgasser fra lavbundsarealerne. Derudover kan lavbundsarealerne fungere som vandreservoirer, når stigende regnmængder fremover skal håndteres. Dermed er de en del af kommunens muligheder for klimatilpasning, da de kan afbøde konsekvenserne ved ekstrem regn.

Retningslinjerne skal sikre, at fremtidige vådområdeprojekter ikke hindres eller fordyres på grund af byggeri eller andre anlæg.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.