click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 11, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Statslige interesser
Det er et nationalt mål, at:

  • skovarealet skal øges fra ca. 14 % til 20-25 % i løbet af en trægeneration (80-100 år)
  • fremme bynær skov og grundvandsbeskyttelse.

Det nuværende skovareal i Allerød Kommune er 22 %. Det ligger pænt over landsgennemsnittet på 14 %. Det er især i den østlige del af kommunen omkring Lillerød og Blovstrød, at der er meget bynær skov. Omkring Lynge-Uggeløse er der ikke i samme grad bynær skov, dog er der med Årtusindeskifteskoven sket en forøgelse af de bynære skovarealer indenfor de senere år.

 

 

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.