click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kirkeomgivelser

3.1.1 Inden for de udpegede kirkeomgivelser kan der kun opføres bygninger eller anlæg, hvis  byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken, virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser eller forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

3.1.2 Inden for de udpegede kirkeomgivelser skal beplantning og skovrejsning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, undgås.

Kirkeomgivelserne fremgår af kortet.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.