click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de kulturhistoriske helheder, såsom kirker og kirkeomgivelser, markante fortidsminder og fredede bygningsanlæg, bevares som tydelige kendingsmærker i det åbne land og i byerne, samt at de kortlægges, beskrives og sikres.

Planstrategi 2015    
Planstrategien peger på, at Allerød har en synlig og tilgængelig natur- og kulturhistorie, som skal aktiveres i udvikling af kommunen. Kulturarven kan spores mange hundrede år tilbage, og den er en identitetsmæssig resurse, der skaber en stærk lokal profil og kan spille en rolle, når vi beslutter, hvor vi vil bo. Derfor ønsker byrådet at skabe større bevidsthed om kommunens kulturarv.

Kortlægning
Udpegningen af kirker og kirkeomgivelserne er baseret på en kortlægning af kirker og deres omgivelser i Allerød Kommune, samt Regionplan 2005´s udpegninger af kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser. Kortlægningen af kirker og kirkeomgivelser blev udført af Allerød Kommune, som en del af en større kortlægning af kulturhistoriske bevaringsværdier i 2008/09.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.