click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bebyggelser og anlæg

3.2.1 De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem planlægning, administration og formidling.

3.2.2 Inden for landsbyerne Børstingerød, Lillerød, Blovstrød, Høvelte, Lynge, Kollerød, Uggeløse, Bastrup, Vassingerød, Nymølle og samling af huse i Krogenlund, der er udpeget som bevaringsværdige, må bevaringsinteresser, der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v. ikke tilsidesættes, men skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Allerød Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.

Eventuel lokalplanlægning skal have som formål at bevare landsbyerne og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Se kort over bevaringsværdige landsbymiljøer.

3.2.3 Der er en række bygninger, der så vidt muligt skal bevares, fordi de har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller for lokalsamfundet. De kulturhistoriske bygninger er kroer og tidligere købmandshandler, rytterskoler og skoler, kommunekontorer, gårde, skovløberhuse, skovfogedsteder og skovridergårde, der ikke nødvendigvis er udpeget som bevarinsværdige på grund af deres arkitektoniske værdi. 

Se kort over kulturhistoriske bygninger.

3.2.4 De linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger, skal så vidt muligt bevares.

De bevaringsværdige tipvognsspor skal sikres ved at indgå i den fremtidige stiplanlægning.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.