click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bebyggelser og anlæg er at sikre de bevaringsværdige landsbyer og de kulturhistoriske bebyggelser, samt bevaringsværdige linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger.

Således sikres både de mere ydmyge kulturhistoriske enkeltelementer, som bebyggelser, og alle de bevaringsværdige linjeformede infrastrukturanlæg, samt værdifulde landsbyer og kulturmiljøer, der består af sammenhængende kulturhistoriske helheder. 

Kommuneplanen skal sikre at byudvikling og byomdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer. Det vil sige, at de udpegede landsbyer skal bevares og de kulturhistoriske bebyggelser og linjeformede anlæg så vidt skal muligt bevares. Tipvognsspor skal indgå i kommunens fremtidige stiplanlægning og skal så vidt muligt bevares.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.