click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle de bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer sikres.

Kortlægning
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er baseret på en kortlægning af Allerød Kommunes lokalplaner, hvor der er registreret bevaringsværdige bygninger. Registreringen af bevaringsværdige bygninger er udført af Allerød Kommune gennem de sidste 20 år og har indgået som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer i 2008/09.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.