click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger skal sikre de bevaringsværdige bygninger og landsbymiljøer, som er noget af den mest fremherskende kulturarv i kommunen. De bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune ligger i de udpegede landbyer og består hovedsageligt af mindre bebyggelser, som er registreret i kommunens lokalplaner.  

I den nye planperiode tilstræbes der gennemført en SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune, så alle bevaringsværdige bygninger bliver registreret efter samme metode. 

En SAVE-registrering er en kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi. Metoden i SAVE-arbejdet er udviklet for  at skabe en enkel og let forståelig fremgangsmåde, der kan give et overblik over en bydannelse og en vurdering af de kvaliteter, der er i byen og dens bygninger i dag. Den topografisk-historiske tradition videreføres ved at kombinere brugen af den lokale viden med topografiske og historiske analyser; og den arkitektoniske tradition ved at kombinere den arkitektoniske iagttagelse med kulturhistorisk viden.

Den arkitektoniske iagttagelse betragtes i SAVE-arbejdet som den væsentligste retningsviser for vurderingen af bevaringsværdier. Det vil sige, at det er det umiddelbart iagttagelige, der gøres til genstand for arkitektonisk vurdering. Den arkitektoniske iagttagelse kvalificeres af den topografiske undersøgelse og af de historiske analyser.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.