click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Fortidsminder

3.4.1 De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

3.4.2 Inden for de udpegede fortidsmindeområder må der ikke foretages råstofgravning, skovrejsning, etableres nye anlæg eller ny bebyggelse.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Grundvandshævning og grundvandssænkning må kun foretages, hvis der ikke herved påføres fortidsmindet skade.

Fortidsminder og fortidsmindeområder fremgår af kortet.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.