click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11 a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne, kortlægges, beskrives og sikres.

De steder, der er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, skal sikres i kommuneplanerne gennem udlæg af bufferzoner, der skal sikre udpegningsgrundlaget.

Planstrategi 2015
I planstrategien beskrives kulturarven som en identitetsmæssig resurse, der kan skabe en stærk lokal profil. Derfor ønsker byrådet at øge bevidstheden om kommunens natur- og kulturhistorie, der skal aktiveres i den fremtidige udvikling.

Kommunens kulturhistorie og kunst skal formidles på hjemmeside, ved skiltning, stiforløb mm.

Kortlægning
Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en kortlægning af industriområder, som er teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, lergrave og grusgrave, militæranlæg, som er voldanlæg og kaserner, og kulturhistoriske landskaber, som er landskabsaftegninger efter ler- og grusgravene i kommunen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.