click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Koloni- og nyttehaver

4.2.1 Indenfor de udpegede områder og i byområderne kan der placeres overnatningshaver. Landzonestatus skal opretholdes.

4.2.2 Uden for de udpegede områder kan der i landområdet placeres overnatningshaver, såfremt det ikke strider imod andre planmæssige interesser. Arealerne skal ligge højst 4 km fra en station og med god adgang for cyklister. Eventuel landzonestatus skal opretholdes.

4.2.3 Daghaver bør anlægges i byområdet på arealer med gode stiforbindelser og i rimelig gang eller cykelafstand fra kommunens etageboliger.

4.2.4 Det skal i lokalplanlægningen for nye overnatnings- og daghaver sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m2, at de ikke anvendes til helårsbeboelse, og at der indarbejdes offentligt tilgængelige stier og fællesarealer.

4.2.5 Nye kolonihaver skal drives efter økologiske principper, det vil sige uden brug af sprøjtemidler, med begrænset brug af gødning og med vanding fra regnvandsopsamling. Anlæg bør udføres ved brug af miljøvenlige byggematerialer, for eksempel uden PVC og trykimprægneret træ.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.