click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Kolonihaver fungerer som et fristed for Hovedstadsregionens befolkning med tilbud om sundhed og livsglæde. Derudover er kolonihaver en dansk tradition med socialt indhold og mulighed for at blande danske og nydanske.

Kolonihaver er en samlebetegnelse for overnatningshaver og daghaver. Ved overnatningshaver forstås havekolonier, hvor der på den enkelte havelod er tilladelse til at opstille et redskabsskur eller hus til overnatning i begrænset omfang. Ved daghaver/nyttehaver er der kun mulighed for et redskabsskur på den enkelte havelod.

Kommunens eksisterende kolonihaver samt alle nye kolonihaver er i henhold til kolonihaveloven permanente, hvad enten de ligger i by- eller landområdet. Det betyder, at de ikke må nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Efter en konkret vurdering kan der etableres nye kolonihaver indenfor 4 km fra en station, såfremt der er gode tilkørselsforhold for cyklister. Derudover må placeringen ikke stride imod andre kommuneplaninteresser, for eksempel transportkorridor, lavbundsarealer og områder med biologiske eller landskabelige interesser.

Det er vigtigt, at der ved anlæg af nye kolonihaver, sker en udbygning af stinettet indenfor området og til området, således at det kan indgå som et alment rekreativt område.

Der er indsat en retningslinje om økologisk drift af kolonihavearealerne. Målene er blandt andet at drive kommunale arealer uden brug af sprøjtemidler, at fremme bæredygtigt byggeri, spare på vandforbruget og fremme biologisk mangfoldighed. 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.