click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Vandløb og søer

4.3.1 Badning kan tillades i alle søer såfremt vandkvaliteten er i overensstemmelse med gældende krav. Der kan ikke etableres yderligere anlæg til badeformål (badebroer o.lign.) i Bastrup Sø, Buresø og Sjælsø.

4.3.2 Ved søer og vandløb kan der etableres støttepunkter for det almene friluftsliv med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Der kan dog ikke etableres flere bådebroer i Bastrup Sø, Buresø og Sjælsø.

4.3.3 Sejlads på søer sker efter tilladelse med de enkelte ejere. Der bør tages hensyn til fuglenes yngletid, og kun i begrænset omfang tillades sejlads med motor i søer, der ligger inden for Natura 2000 (Bastrup Sø og Buresø). I søer udenfor Natura 2000 kan sejlads med motor tillades, såfremt det ikke er i strid med konkrete beskyttelsesinteresser.

4.3.4 Grusgravssøerne i Lynge kan anvendes til vandski, og der kan anlægges mindre anlæg hertil af midlertidig karakter i overensstemmelse med bestemmelserne for transportkorridoren.

4.3.5 Sportsfiskeri sker efter tilladelse med de enkelte ejere. Fiskeri og den tilhørende færdsel bør reguleres i forhold til de enkelte områders naturværdier m.v. Der kan ikke etableres erhvervsfiskeri eller dambrug.

4.3.6 Når de statslige indsatsplaner og kommunale handlingsplaner for Natura 2000 områder og vandområder foreligger, skal anvendelsen af vandløb og søer uanset ovenstående retningslinjer være i overensstemmelse hermed. 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.