click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder og lignende af betydning for udviklingen i Hovedstadsområdet som helhed, jf. planlovens § 5j, stk. 3.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen, og at der sker byudvikling, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Der skal sikres arealer til infrastrukturanlæg, og herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

Fingerplan 2013
Fingerplanen viderefører en række overordnede reservationer til trafikanlæg og energiforsyning fra Fingerplan 2007 herunder transportkorridoren. Reservationen skal sikre fremføringsmuligheder for infrastrukturanlæg, som er af betydning for hele hovedstadsområdets trafikbetjening og energiforsyning.

Fingerplan 2013, Transportkorridor

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.