click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Veje

5.2.1 Der skal reserveres areal til udbygning af Hillerødmotorvejen fra motortrafikvej til 4-sporet motorvej fra Nymøllevej til Hillerød.

5.2.2 Ring 5. Der skal reserveres areal til forlængelse af Tværvej fra Nymøllevej mod syd.

5.2.3 Ring 5. Der skal reserveres areal til kapacitets- og sikkerhedsforbedringer på Nymøllevej - Sandholmgårdsvej.

5.2.4 Der skal reserveres areal til kapacitets- og sikkerhedsforbedringer på Slangerupvej.

5.2.5 Der skal reserveres areal til kapacitets- og sikkerhedsforbedringer på Banevang på strækningen mellem Amtsvej og Nymøllevej.

5.2.6 Der skal reserveres areal og sikres mulighed for gennemførelse af sikkerheds- og forskønnelsesforbedringer på Kongevejen i forbindelse med udvikling af Ny Blovstrød.

5.2.7 Ovennævnte vejstrækninger er vist på kort.

5.2.8 Det overordnede vejnet udgøres af statslige motorveje og motortrafikveje samt kommunale trafikveje. Derudover er der i kommunen veje til den lokale trafikforsyning.

  • Motorvej og overordnet trafikvej, som betjener den gennemkørende trafik i kommunen
  • Trafikvej, som betjener trafik mellem de enkelte bysamfund og bydele
  • Fordelingsvej, som fordeler trafik fra trafikvejene til de enkelte lokalområder
  • Lokalvej, som betjener trafikken i lokalområderne.

5.2.9 Med udgangspunkt i vejklassificeringen skal der gennemføres trafiksikkerhedsforbedringer med henblik på som minimum at opfylde Færdselssikkerhedskommisionen målsætninger omsat til Allerødforhold.

5.2.10 I forbindelse med udbygning af nye byområder skal der alene reserveres arealer til lokalveje.

5.2.11 Det skal overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at etablere "samkørselspladser" for eksempel ved Gladgård i Lynge.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.