click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

En fremskrivning af udviklingen i biltrafikken i Allerød Kommune viser, at der ikke er behov for nye større vejanlæg. På det regionale vejnet er der derimod behov for udvidelser og nyanlæg. Det gælder først og fremmest Hillerødmotorvejen, som skal udvides fra 2 til 4 spor på strækningen fra Nymøllevej og nordpå. Der skal ligeledes reserveres areal til forlængelse af en "tværvej" fra Nymøllevej og videre sydpå. Reservationen skal aftales med Egedal Kommune. 

På baggrund af den almindelige fremskrivning af trafikmængderne kan der vise sig behov for kapacitetsudvidelser på flere vejstrækninger og i visse kryds. Der er samtidig behov for at reservere areal til trafiksikkerhedsforbedringer på nogle af de overordnede trafikveje.

For at få mere end én person i hver bil i forbindelse med bolig - arbejdsstedskørsel, bør det overvejes at etablere samkørselspladser, eksempelvis ved Gladgård i Lynge.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.