click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kollektiv transport

5.4.1 Der skal være mulighed for.at Høvelte trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget S-bane station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen som vist på kort.

5.4.2 I forbindelse med eventuel indpasning af nye byfunktioner ved Allerød Station skal gode vente- og skiftemuligheder mellem S-tog og busser respekteres, ligesom der løbende skal skabes muligheder for opgradering af cykelfaciliteterne, således at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til skiftemulighederne.

5.4.3 Den kollektive trafik i form af busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne bliver betjent.

5.4.4 I forbindelse med forbedring af busbetjeningen kan det komme på tale at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.