click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planloven §11a, stk. 1, nr. 4.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen og dermed er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Fingerplan 2013
Fingerplanen fastlægger en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød Kommune i forbindelse med lokalisering af det nye regionshospital. viderefører arealresevationen i Regionplan 2005 til  imellem Allerød Station og Hillerød, idet reservationen er principiel, da der ikke er besluttet en endelig placering. 

Fingerplanen fastlægger en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød Kommune i forbindelse med lokalisering af det nye regionshospital. viderefører arealresevationen i Regionplan 2005 til  imellem Allerød Station og Hillerød, idet reservationen er principiel, da der ikke er besluttet en endelig placering. 

 

 

Fingerplan 2013, Reservationer til overordnede kollektive trafikanlæg

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.