click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Den kollektive transport i Allerød Kommune består af S-tog og busser. S-toget har standsning ved Allerød Station og lejlighedsvis ved Høvelte trinbræt.

Der er i fremtiden, mulighed for at opgradere trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station, i forbindelse med en forlængelse af Farumbanen til Nordbanen.

Der er i alt 7 buslinjer i Allerød Kommune, og flertallet af linjerne har forbindelse til nabokommunerne. Derfor forudsætter væsentlige ruteomlægninger eller ændringer i turhyppigheden aftaler med de berørte kommuner. På den baggrund lægger retningslinjerne op til, at der kan ske løbende tilpasninger til behovene.

Som led i forbedringer af bussernes fremkommelighed skal det være muligt at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.