click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for tekniske anlæg.

Vindmøllebekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning indeholder nærmere retningslinjer for placering af vindmøller. Se vedledningen under bilag.

Vindmøller (ikke husstandsvindmøller) skal VVM-screenes i henhold til bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet.

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder bestemmelser om værditab på ejendomme, udbud af vindmølleandele og grøn fond.

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i vindmøllebekendtgørelsen.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af el-forsyningen. Det er ligeledes en statslig interesse, at planlægningen for vindmøller ikke bringer lufttrafikkens sikkerhed i fare, og at isafkast og havari undgås i forhold til overordnede veje og jernbaner.

I marts 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget en energiaftale. Aftalen betyder bl.a., at vindmølleplanlægningen styrkes med henblik på nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW frem mod 2020, hvormed landmøllekapaciteten forventes at stige 500 MW på trods af nedtagning af gamle møller.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.