click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Naturgas
Arealreservationerne til naturgastransmissionen fra Vassingerød mod Helsingør er principiel, idet en konkret linjeføring endnu ikke er fastlagt.

Den mere detaljerede linjeføring og retningslinjer vil blive fastlagt i særlige VVM-tillæg forud for konkrete projekter.

Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone på begge sider af ledningen. Energinet.dk er påtaleberettiget overfor lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Kommunens landzoneadministration skal tage særligt hensyn til højtrykgasledningens nærhed.

Energinet.dk kræver af sikkerhedsmæssige årsager, at der skal holdes en afstand på mindst 20 m fra naturgasledningen ved anlægsarbejde, råstofindvinding o.lign.

Højspændingsanlæg
Der planlægges ikke for nye højspændingsanlæg i kommunen.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.