click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Affaldsbehandling

6.3.1 Affaldsanlæg - Anlæg til at modtage, behandle eller omlaste affald - må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

6.3.2 Der må ikke indenfor en afstand af 500 m fra affaldssortering og 300 m fra komposteringsanlæg for haveaffald planlægges for forureningsfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser kan godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

6.3.3 Eventuel permanent forlængelse af tilladelser til eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, vil kræve udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.