click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

En ny varmeplan vil omhandle forhold vedrørende varmeforsyning i kommunen, og vil i høj grad blive baseret på udbygning med fjernvarme, når dette er en økonomisk fordel, både bruger- og samfundsøkonomisk.

Den gamle Varmeplan 1985 var udelukkende baseret på udbygning med naturgas, derfor er kun 13 % af alle bygninger i kommunen forsynet med fjernvarme. Med få undtagelser er alle parcelhuskvarterer forsynet med individuel naturgasfyr. Et vis antal husejere har valgt individuel opvarmning, baseret på vedvarende energi (f.eks. varmepumper, solceller/-fangere). De ældste kvarterer og bygninger i landområderne forsynes delvis stadigvæk med olie.

På retningslinjekortet er udpeget mulighed for placering af fælles biogasanlæg i det nyudlagte erhvervsområde Farremosen. Biogasanlæg defineres som klasse 7-virksomhed, hvorfor der er taget højde for afstandskrav på 500 m til nærmeste boligområde.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.