click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Klimatilpasning

6.6.1 Indsatsområder, er de områder som prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer.

De 13 indsatsområder er prioriterede:

1. prioritet: Vassingerødløbet, Søparkområdet, Bymidten og Kedelsø-Langesø Å, Kirkelte

2. prioritet: Lillerød - Banevang, Skovvangsskolen og Blovstrød Skole

3. Prioritet: Stolelyngen, NEFF, Søvej, Mosevangen og Horsemosen

6.6.2 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen med øget fokus i de 13 indsatsområder.

6.6.3 Udledning af overfladevand i forbindelse med kraftig nedbør skal ske til robuste områder, hvor vandet ikke påvirker værdifulde naturområder, overfladevand eller grundvand negativt.

6.6.4 Der kan ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje under skybrud.

6.6.5 Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.