click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

By- og sommerhusområder

1.1.1 Kommunens byområder består af i byzone og fremtidig byzone

1.1.2 Den detaljerede planlægning af de nye byområder skal dels sikre en tydelig overgang mellem by og land og dels sikre indbyrdes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at udviklingen sker "indefra og ud".

Bebyggelsestæthederne i de nye byområder skal fastlægges ud fra beliggenheden i forhold til den kollektive transport.

Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor såvidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.

1.1.3 Ved planlægning i byområder skal der ved omdannelse og fortætning tilstræbes en intensivering af anvendelsen.

1.1.4 I boligområder i landzone må der kun opføres nybyggeri og ske anlæg af meget begrænset omfang, og landskabs-, natur- og kulturværdier skal respekteres.

Almenheden skal såvidt muligt have adgang gennem boligområder i landzone af hensyn til sammenhængen mellem de rekreative områder.

1.1.5 Det eksisterende sommerhusområde kan ikke udvides, og der udlægges ikke nye sommerhusområder.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.