click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Detailhandelsplanlægningen bygger på de politiske mål, som bl.a. er formuleret i Planstrategien, og på forventninger til den fremtidige forbrugs- og befolkningsudvikling i kommunen. Men ikke mindst er detailhandelsplanlægningen underlagt overordnede retningslinjer i lovgivningen og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet.

Centerstrukturen i Allerød Kommune udgøres af Lillerød Bymidte, der er kommunens hovedcenter og ligger stationsnært, samt bydelscenteret Vestcenteret i Engholm bydel og Lynge Bytorv i Lynge-Uggeløse bydel.

Derudover er der en række dagligvarebutikker, der tjener lokalområdernes daglige forsyning.

For at forbedre Lillerød Bymidtes position mest muligt skal især udvalgsvarebutikker placeres, så detailhandlen i Bymidten styrkes. Eventuelle større dagligvarebutikker skal ligeledes placeres, så de styrker bymidten. Det er generelt en forudsætning, at områder til butiksformål placeres på steder, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter. I Lillerød Bymidte skal der gøres en stor indsats for at fremme tilgængeligheden for især cyklister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

Der fastsættes maksimale rammer for butiksformål, og de omfatter både de eksisterende butikker, og de butikker, som kan etableres i fremtiden. I Lillerød Bymidte fastsættes rammen til 32.000 m2 etageareal. I 2009 blev det eksisterende butiksareal opgjort til 18.500 m2. Restrummeligheden skal helt overvejende reserveres til udvalgsvarebutikker for at styrke Bymidtens attraktion. I Vestcenteret er den maksimale ramme fastsat til 3.000 m2. I Lynge Bytorv fastsættes den maksimale ramme for detailhandelsareal til 6.000 m2.

 

Detailhandel i Allerød Kommune: SWOT-analyse 2009

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.