click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Index

A   0   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   1   2   3


A

Affaldsbehandling
Aflyst
Anbefalinger og forslag til overvågning
Anbefalinger og forslag til overvågning
Anbefalinger og forslag til overvågning
Arealer til placering af større husdyrbrug

Til toppen af siden


0

0-alternativ
0-alternativ
0-alternativ

Til toppen af siden


B

Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Baggrund for retningslinjer
Bebyggelser og anlæg
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bemærkninger til retningslinjer
Bevaringsværdige bygninger
Bilag og links
Biologi
BL.B.01
BL.B.02
BL.B.03
BL.B.04
BL.B.05
BL.B.06
BL.B.07
BL.B.08
BL.B.09
BL.B.10
BL.B.11
BL.B.12
BL.B.13
BL.B.14
BL.B.15
BL.B.16
BL.B.17
BL.BE.02
BL.BE.03
BL.BE.04
BL.BE.05
BL.C.01
BL.C.02
BL.E.01
BL.E.02
BL.E.03
BL.E.04
BL.E.05
BL.L.01
BL.L.02
BL.L.03
BL.L.04
BL.L.05
BL.M.01
BL.M.02
BL.M.03
BL.O.01
BL.O.02
BL.O.03
BL.R.01
BL.R.02
BL.R.03
BL.R.04
BL.R.05
BL.R.06
BL.S.01
Blovstrød
Boligområder
By- og sommerhusområder
Bymønster og byformål

Til toppen af siden


D

Detailhandelstruktur

Til toppen af siden


E

En langtidsskitse
EN.B.01
EN.B.02
EN.B.03
EN.B.04
EN.B.05
EN.B.06
EN.B.07
EN.B.08
EN.B.09
EN.B.10
EN.B.11
EN.B.12
EN.B.13
EN.B.14
EN.C.01
EN.E.01
EN.L.01
EN.L.02
EN.O.01
EN.O.02
EN.R.01
EN.R.02
Engholm
Erhvervsområder

Til toppen af siden


F

Forslag
Fortidsminder
Friluftsområder
Fritid

Til toppen af siden


G

Geologi
Grundvand og spildevand

Til toppen af siden


H

Højspænding og naturgas
Høringssvar fejl
Høringssvar modtaget

Til toppen af siden


I

Idræts- og friluftsanlæg
Ikke-teknisk resumé
Indledning
Infrastruktur og støj

Til toppen af siden


J

Jordbrug

Til toppen af siden


K

Kirkeomgivelser
Kladde
Klimatilpasning
Kollektiv transport
Koloni- og nyttehaver
Kommunen i hovedtræk
Kommunen i regionen
Kommunens struktur
Kommuneplanens indhold
Kommuneplanens rolle
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kulturhistorie
Kulturmiljøer

Til toppen af siden


L

Landområderne
Landskaber
Lavbundsarealer
LI.B.01
LI.B.02
LI.B.03
LI.B.04
LI.B.05
LI.B.06
LI.B.07
LI.B.08
LI.B.09
LI.B.10
LI.B.11
LI.BE.01
LI.L.01
LI.M.01
LI.O.01
LI.O.02
LI.R.01
LI.T.01
Lillerød
Lillerød Stationsområde
LS.B.01
LS.B.02
LS.B.03
LS.BE.01
LS.BE.01
LS.BE.02
LS.C.01
LS.C.01
LS.E.01
LS.E.02
LS.E.02
LS.T.01
LU.B.01
LU.B.02
LU.B.03
LU.B.04
LU.B.05
LU.B.06
LU.B.07
LU.B.08
LU.B.09
LU.B.10
LU.B.11
LU.B.12
LU.B.13
LU.B.14
LU.B.15
LU.B.16
LU.B.17
LU.B.18
LU.BE.01
LU.BE.02
LU.BE.03
LU.BE.04
LU.BE.05 Boliger og erhverv i ved Mejeribakken - Kommuneplantillæg ramme 1
LU.C.01
LU.E.01
LU.E.02
LU.E.03
LU.E.04
LU.L.01
LU.O.01
LU.O.02
LU.O.03
LU.R.01
LU.R.02
LU.R.03
LU.R.05
LU.R.06
LU.R.07
LU.R.08
LU.T.01
LU.T.02
Lynge-Uggeløse

Til toppen af siden


M

Miljøstatus
Miljøstatus
Miljøstatus
Miljøvurdering
Miljøvurdering
Miljøvurdering

Til toppen af siden


N

Ny Vassingerød Nordøst
Nye bolig og erhvervsudlæg i Ny Blovstrød

Til toppen af siden


O

Offentlige institutioner
Om Kommuneplanen

Til toppen af siden


P

Plansystemet

Til toppen af siden


R

RA.B.01
RA.B.02
RA.B.03
RA.B.04
RA.B.05
RA.B.06
RA.B.07
RA.L.01
RA.L.02
RA.L.03
RA.O.01
RA.O.02
RA.R.01
RA.R.02
RA.R.03
Rammer for lokalplaner
Ravnsholt
Redegørelse
Relevante miljømål

Til toppen af siden


S

SK.B.01
SK.B.02
SK.B.03
SK.B.04
SK.B.05
SK.B.06
SK.B.07
SK.B.08
SK.B.09
SK.E.01
SK.E.02
SK.L.01
SK.O.01
SK.R.01
SK.R.02
Skovrejsning
Skovvang
Stier
Støj

Til toppen af siden


T

Tekniske anlæg
Transportkorridor

Til toppen af siden


V

Vandløb og søer
Varmeforsyning
Vedtaget
Veje
Vindmøller

Til toppen af siden


1

1 - Kommuneplantillæg - Boliger i Rådhusparken
1 Kommuneplantillæg - Boliger i Rådhusparken - Kommuneplantillæg 1

Til toppen af siden


2

2 - Kommuneplantillæg for Allerød Bymidte

Til toppen af siden


3

3 - Fru Lunds Villa
3 Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa - Kommuneplantillæg 1
3 Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa - Kommuneplantillæg 2

Til toppen af siden

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.