click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kommuneplantillæg

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.

Alle kommuneplantillæg skal i offentlig høring som forslag i mindst 4 uger inden de kan vedtages endeligt af byrådet.

Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til hver tid er gældende.

På denne side er angivet, hvilke tillæg der er udarbejdet til Allerød Kommuneplan 2017, samt om der er kommuneplantillæg i høring lige nu.

Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg annonceres på Allerød Kommunes hjemmeside, hvor der informeres om mulighederne for at komme med indsigelser, ideer og ændringsforslag. De berørte grundejere, beboere, foreninger og offentlige myndigheder modtager direkte besked om aktuelle planforslag, som vedrører deres område.

I den offentlige høring har alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen. Alle indsigelser og bemærkninger forelægges byrådet ved dets behandling af sagen.

Indsigelser sendes til:

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Mail: planogbyg@alleroed.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kommunen på tlf.: 48100100 eller mail: planogbyg@alleroed.dk

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.