click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

0-alternativ

I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nye bolig- og erhvervsområder. Nye områder til boliger og erhverv er foreslået bl.a. på baggrund af befolkningsprognoser for kommunen, der forudser et behov herfor. Hvis ændringerne ikke gennemføres, må der forventes at blive et behov for nye arealudlæg i planområdet indenfor næste planperiode i form af kommuneplantillæg.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.