click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Anbefalinger og forslag til overvågning

Anbefalinger/ Afbødende foranstaltninger
I forbindelse med den mere detaljerede planlægning af området anbefales indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med det tilstødende landskab og naturområderne, især mod Tokkekøb Hegn i nord og Høvelte Øvelsesterræn i syd. Desuden anbefales indarbejdet bestemmelser i forhold til anlæg og drift af befæstede og grønne arealer, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Forslag til overvågning
Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.