click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Anbefalinger og forslag til overvågning


Anbefalinger / Afbødende foranstaltninger
Det vurderes, at der i miljøgodkendelsen vil blive stillet tilstrækkelige vilkår til at regulere påvirkning af grundvand samt belastning fra støj, lugt og luftforurening. Der vil desuden blive udarbejdet en lokalplan som bl.a. vurderer trafikale forhold og fastlægger ind- og udkørselsmuligheder. Herudover vil nogle virksomhedstyper, bl.a. biogasanlæg, være omfattet af lov om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), hvor forholdene vurderes nærmere.

Forslag til overvågning
Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

 Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
   
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.