click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen en det samlede plandokument, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål, som er at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Det skal særligt sikres:

  • At der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
  • At forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
  • At offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land. Planen skal indeholde byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem statens planlægningen og bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanens sammenhæng med byrådets øvrige styringsdokumenter
Kommuneplanen udgør sammen med byrådets politikker og mål de overordnede styringsdokumenter for udvikling og drift i Allerød Kommune.

Byrådets planstrategier sætter den overordnede ramme og giver input til styringsdokumenterne.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.