click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Rammer for lokalplaner

Rammer for lokalplanlægningen er den mere administrative del af kommuneplanen. Med udgangspunkt i hovedstruktur og retningslinjer fastsættes der under rammer for lokalplanlægning de konkrete bestemmelser for anvendelsen af de enkelte delområder (rammeområder).

For hvert rammeområde beskrives de bestemmelser, der gælder for udarbejdelsen af lokalplaner. Rammebestemmelserne er bindende for lokalplanernes indhold. En lokalplan må derfor ikke overskride rammerne, men lokalplanens bestemmelser må derimod gerne være strammere og mere detaljerede end rammerne.

Temaet "rammer for lokalplaner" er delt op i 7 afsnit, der hver især indeholder rammebestemmelser for en række rammeområder i kommunens 7 forskellige bydele: Lynge-Uggeløse (LU), Ravnsholt (RA), Engholm (EN), Lillerød (LI), Skovvang (SK), Blovstrød (BL) og Lillerød Stationsområde (LS).

Hvert rammeområde beskrives med bestemmelser for den fremtidige anvendelse så som boligområder (B), erhvervsområder (E), blandet bolig og erhverv (BE), centerområder (C), områder til offentlige formål (O), rekreative områder (R), landområder (L) og militære arealer (M). Desuden fastlægger rammerne bestemmelser for bebyggelsesprocent, bygningshøjde, bevaring, rekreative arealer, natur og landskab, støj, overfladevand m.m.

Hvert rammeområde er navngivet ud fra bydel, anvendelse samt et fortløbende nummer. Eksempelvis er LU.B.03 navngivningen for boligområde nr. 3 i Lynge-Uggeløse bydel.

Under hver bydelsafsnit kan du klikke dig frem til bestemmelserne for de enkelte rammeområder, både via kortet til højre og via rammenumrene under kortet.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.