click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Engholm

Engholm bydel udgør den vestlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund og omfatter, foruden Engholm byområde, et mindre jordbrugsareal øst for Hillerødmotorvejen samt Børstingerød Mose. I bydelen bor der ca. 5000 borgere. Engholm Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Engholm bydel er udbygget siden 60'erne i tilknytning til Lillerød Station og rummer kommunens nyeste store boligområde, Møllemoseparken. Beboerne i bydelen har mellem 700 m - 2,3 km til stationen. Vestcentret er med dagligvarebutikker bydelens detailhandelscenter.

Engholm Erhvervsområde er et større område til kontor- og serviceerhverv beliggende i Engholm bydel. Erhvervsområdet er stort set fuldt udbygget.

I tilknytning til erhvervsområdet og Vestcentret ligger foruden Engholm Skole også Allerød Gymnasium, Allerød Omsorgscenter og den nyere Engholm Kirke.

Boligområderne i Engholm er overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Vest for Engholm bydel ligger Møllemose idrætsanlæg, der foruden Allerød Tennispark også rummer planlagte fodboldbaner, kunstgræsbaner og idrætshal. I tilknytning til Engholm Skole ligger desuden Engholm Svømmehal.

Nord for Engholm bydel ligger Børstingerød Mose, som er et biologisk kerneområde med rekreative værdier.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.