click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Lillerød

Lillerød bydel er beliggende i det centrale og nordlige Lillerød-Blovstrød bysamfund, vest for jernbanen. Foruden byområdet udgør Lillerød bydel Børstingerød landsby, Børstingerød-kilen samt et mindre jordbrugsareal i nord. I bydelen bor der ca. 3500 borgere.

Lillerød bydel er vokset op omkring Allerød Station og med tiden er den tidligere selvstændige landsby Lillerød blevet integreret i byen. Beboerne i bydelen har op til 2 km til stationen. 

Lillerød landsby er med Lillerød kirke og Kirkehavegård et bevaringsværdigt landsbymiljø. Herfra starter Børstingerød-kilen, der strækker sig ud i det åbne land til Børstingerød Mose.

Lillerød Bydel har i dag ingen dagligvarebutikker.

Boligområderne i Lillerød bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og etageboligområder i nord. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.