click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Lillerød Stationsområde

Lillerød Stationsområde omfatter de stationsnære arealer omkring Allerød Station herunder Lillerød Bymidte samt en række bolig- og erhvervsområder. I Lillerød Stationsområde bor der ca. 1000 borgere.

Lillerød Stationsområde er den eneste bydel i kommunen, som har en mere "bymæssig" karakter. Bebyggelsesprocenten er i flere rammeområder 110% med en maksimal bebyggelseshøjde på 13 meter. Sammenhængende villaområder holdes dog udenfor med en lavere bebyggelsestæthed.

Lillerød Bymidte er hele kommunens kulturelle og handelsmæssige centrum med den største koncentration af butikker og kulturelle aktiviteter. For at forbedre Lillerød Bymidtes position mest muligt skal især udvalgsvarebutikker placeres, så detailhandelen i bymidten styrkes. Eventuelle større dagligvarebutikker skal ligeledes placeres, så de styrker bymidten. I Lillerød Bymidte skal der gøres en stor indsats for at fremme tilgængeligheden for især cyklister, fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

Indenfor de stationsnære kerneområde kan der placeres byfunktioner med mange arbejdspladser eller en høj besøgsfrekvens. Lillerød Stationsområde omfatter i dag en større kontorvirksomhed på Sortemosevej samt et større erhvervsareal ved Skovensvej. I kommuneplanen udlægges der nye erhvervsarealer nær stationen. Blandt andet giver planen mulighed for fortætning ved Skovensvej og ved Gl. Amtsvej i forbindelse med en omdannelse af områderne til blandet bolig- og erhvervsområder.

Som opfølgning på byrådets målsætning om Lillerød Bymidte som kultur- og forretningscenter for hele kommunen skal kulturelle institutioner, som er fælles for alle borgere i kommunen, lokaliseres i Lillerød By, og de skal bindes sammen af bedre byrum for at skabe det bedst mulige og mest mangfoldige byliv.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.