click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.C.02 - Dagligvarebutik og kro ved Kongevejen

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.C.02

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Anvendelse
Området må kun anvendes til hotel- og restaurationsformål, med enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed, samt til en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal.

Særlige bestemmelser
Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Område til butiksformål

Støj
Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.