click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.L.01 - Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.L.01

Anvendelse generelt
Landområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til landbrugs- og skovbrugsformål.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse eller anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Jordbrugsområde

Natur og landskab
Der åbnes mulighed for etablering af stier, mindre parkeringspladser o. lign., når disse indrettes under hensyn til de jordbrugsmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.