click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.R.02 - Skovmarken Stadion

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.R.02

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
40%

Max. rumfang m3 pr. m2
Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal.

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg og –haller m.m.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Støj
Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.