click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

EN.E.01 - Engholm Erhvervsområde

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
EN.E.01

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
33%

Max. rumfang m3 pr. m2
Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal.

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne.

Rekreative arealer
Boligens samlede bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2.

Anvendelse
Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende, samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. Inden for området kan ligge en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, med et samlet butiksareal på maksimalt 1.000 m² bruttoetageareal.

Særlige bestemmelser
Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 1000 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Støj
Det skal sikres, at liberale erhverv ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.