click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LS.B.02 - Boligområde ved Allerødvej

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
LS.B.02

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Rekreative arealer
Boligens samlede bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 30 for den enkelte ejendom til åben lav bebyggelse og 40 til tæt lav bebyggelse, mindre erhverv og institutioner.

Støj
Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.