click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LS.C.01 - Lillerød Bymidte

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
LS.C.01

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. bygningshøjde
13 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (butikker, liberale erhverv samt mindre fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom station, posthus, bibliotek, institutioner o.lign.

Særlige bestemmelser
Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 32.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 3.500 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.000 m2. Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Bycenter

Støj
Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.