click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LU.E.02 - Vassingerød Syd

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
LU.E.02

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
15 m

Min. miljøklasse
5

Max. miljøklasse
7

Rekreative arealer
Boligens samlede bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2.

Anvendelse
Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder virksomheder med særlige beliggenhedskrav så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed.

Særlige bestemmelser
Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse. Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Industri med særlige beliggenhedskrav

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.