click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LU.E.03 - Vassingerød Nord

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
LU.E.03

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal.

Max. bygningshøjde
15 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, administration og offentlige virksomheder samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne.

Særlige bestemmelser
Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse. Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.