click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

RA.R.03 - Natur- og golfområde på Olden

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
RA.R.03

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til golfbane og naturområde med tilhørende bygningsanlæg til brug for områdets drift og udnyttelse som natur- og golfområde, samt enkelte boliger.

Bebyggelsens omfang
Området skal friholdes for anden bebyggelse og anlæg end sådanne, som er nødvendige til støtte for områdets anvendelse.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Golfbaner

Natur og landskab
Området skal indrettes og beplantes således, at de tilpasses omgivelserne og det landskab, de indgår i.

Støj
Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.