click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

SK.R.02 - Nissens Mose

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
SK.R.02

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til rekreative formål, stier, legepladser, boldbaner, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.