click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Ravnsholt

Ravnsholt bydel udgør den syd-vestlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund og udgør foruden byområdet størstedelen af Ravnsholt Skov, en række jordbrugsområder vest for Hillerødmotorvejen samt natur- og golfområdet på Olden. I bydelen bor der ca. 3000 borgere. Ravnsholt Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Ravnsholt bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Beboerne i bydelen har mellem 1½ - 3 km til stationen.

Boligområderne i Ravnsholt er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

På kanten af Lillerød Vest mellem bygrænsen og Hillerødmotorvejen/Nymøllevej er et bynært friluftsområde. Derudover indgår Ravnsholt Skov i en større regional grøn kile, Furesø-Stavnsholtkilen.

I tilknytning til Ravnsholt Skole ligger et mindre idrætsanlæg med fodboldbaner og syd for motorvejen ligger Olden Natur- og Golfområde. Ved Røglevej/Hillerødmotorvejen ligger endvidere Haveforeningen Grøndal med ca. 60 overnatningshaver

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.