click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Skovvang

Skovvang bydel udgør den centrale og nordlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund øst for jernbanen. Foruden byområdet udgør bydelen endvidere et mindre jordbrugsareal i nord samt et boligområde i landzone ved Kirkeltevej. I bydelen bor der ca. 3600 borgere. 

Størstedelen af Skovvang bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Horsemose Villaby er dog et af de ældre boligområder i kommunen. Beboerne i bydelen har op til 2 km til stationen. Borupgård, som er beliggende i det nordlige Skovvang, er det største erhvervsområde i Lillerød-Blovstrød bysamfund, og der er lokalplanlagt for en fortætning i området. Skovvang bydel har lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i bydelen.

I Skovvang bydel ligger kommunens største samlede etagehusområde, Ørnevang og Uglevang, som er opført efter en samlet plan i begyndelsen af 60'erne. Skovvang er desuden bebygget med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mange af disse boliger har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

I tilknytning til Skovvang Skole ligger Skovvang Stadion, og i bydelen ligger også Lillerødhallerne. 

Der åbnes mulighed for at institutionerne øst for Lillevang Skole afd. Skovvang kan erstattes af boliger.  

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.