click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Sitemap

 Om Kommuneplanen


       Plansystemet


       Kommuneplanens rolle


       Kommuneplanens indhold


 Kommunen i hovedtræk


       Kommunens struktur


       En langtidsskitse


       Kommunen i regionen


       Redegørelse


 1. Bymønster og byformål


       1.1 By- og sommerhusområder


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       1.2 Boligområder


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       1.3 Erhvervsområder


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       1.4 Offentlige institutioner


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       1.5 Detailhandelstruktur


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


 2. Landområderne


       2.1 Landskaber


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       2.2 Geologi


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       2.3 Biologi


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       2.4 Lavbundsarealer


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       2.5 Jordbrug


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       2.6 Skovrejsning


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


 3. Kulturhistorie


       3.1 Kirkeomgivelser


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       3.2 Bebyggelser og anlæg


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       3.3 Bevaringsværdige bygninger


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       3.4 Fortidsminder


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       3.5 Kulturmiljøer


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


 4. Fritid


       4.1 Idræts- og friluftsanlæg


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       4.2 Koloni- og nyttehaver


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       4.3 Vandløb og søer


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       4.4 Friluftsområder


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


    

 5. Infrastruktur og støj


       5.1 Transportkorridor


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       5.2 Veje


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       5.3 Stier


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       5.4 Kollektiv transport


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       5.5 Støj


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


 6. Tekniske anlæg


       6.1 Vindmøller


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       6.2 Højspænding og naturgas


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       6.3 Affaldsbehandling


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       6.4 Varmeforsyning


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       6.5 Grundvand og spildevand


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


       6.6 Klimatilpasning


             Bemærkninger til retningslinjer


             Baggrund for retningslinjer


 Rammer for lokalplaner


       Lynge-Uggeløse


       Ravnsholt


       Engholm


       Lillerød


       Skovvang


       Blovstrød


       Lillerød Stationsområde


 Kommuneplantillæg


       3 - Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa


       1 - Kommuneplantillæg - Boliger i Rådhusparken


       2 - Kommuneplantillæg for Allerød Bymidte


 Bilag


Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.